Història

La història de l’Associació de Veïns el Fornàs és la nostra història. Creix amb nosaltres, amb tots els què vivim o ens acostem al barri d’una manera o altre (esport, passejar, jugar…). És una part més de la nostra vida i com a tal, la història està viva i continua…

Aquest apartat vol ser un recull dels fets més significatius que hem viscut com a Barri i Associació. La informació que hi trobareu l’hem anat recollint a trossets. Agrairem qualsevol correcció i/o aportació d’algun fet o curiositat que es pugui compartir amb tots.

El barri del Fornàs comença la seva història amb la constitució d’una cooperativa d’habitatges. Els seus estatuts van ser aprovats en l’Assemblea de Cooperativistes convocada el dia 30 d’abril de 1988, sent el sr. Jordi Bellviure el seu president.

Els primers certificats d’habitabilitat dels habitatges, i per tant, l’autorització corresponent per entrar a viure-hi daten de principis d’agost de 1990. Arriben per tant els primers veïns! Ja es pot dir que és oficial, neix un nou barri a la ciutat, el Fornàs.

Història el Fornàs - Primeres cases
Història - Primers habitatges

La cooperativa d’habitatges va funcionar correctament els primers anys fins que apareix l’amenaça d’instal·lar una benzinera en l’actual ubicació del supermercat Carrefour Express. Aquest fet va propiciar l’any 1993 a constituir l’Associació de Veïns el Fornàs per defensar els nostres interessos davant les autoritats públiques.

Tota Associació necessita un logotip que el representi i aquesta no pot ser menys. L’obra és a càrrec del sr. Xavier Borràs, veí del barri.

En el logotip s’hi reflecteix en verd la torre de la casa de les punxes, que es troba ubicada a l’entrada sud del barri. En vermell, una “vista aèria” del que seria la zona al voltant de l’avet, on es realitzen la majoria d’actes i punt de trobada, ubicat al començament del Passeig President Tarradellas, davant el Centre Esportiu Municipal el Fornàs. Finalment es complementa amb el nom El Fornàs en groc, separat per l’escut de la ciutat de Valls.

Associació de Veïns el Fornàs
Web 2011

Al febrer de l’any 2011, l’Associació s’obre al món d’Internet amb la creació d’una pàgina web associacioveinselfornas.wordpress.com que actua com a mitjà de comunicació dinàmic i àgil.

Més endavant s’obre camí a les xarxes socials, especialment Facebook.

La web va ser ideada i mantinguda per la sra. Luisa Miralles, sòcia i membre de la Junta Directiva, fent una gran tasca d’informació als socis de les activitats al voltant del nostre barri.

Encetava la web, una foto de portada obra de la srta. Natàlia Solsona.

Des de l’Associació de Veïns el Fornàs, es porta reivindicant, des de temps immemorials, a l’Ajuntament, la creació d’un local social com a punt de trobada, realització d’activitats, magatzem i reunions. És una mancança important a nivell d’Associació per tot el què implica: reunions en cases particulars, material de l’associació escampat per les cases dels socis i part a l’espai cedit per l’Ajuntament de Valls a la Sala Kursal, assemblees en locals externs al barri, etc… Tot plegat fa que sigui complicat de gestionar i mantenir unit i a disposició tot el material.

L’any 2014, aprofitant la situació econòmica de la societat en general i especialment del sector de la construcció, se’ns obra la possibilitat de poder adquirir per mitjans propis dues casetes prefabricades independents. Al ser una decisió important de l’Associació es porta com a punt a l’Assemblea General de 2014 en que s’aprova per unanimitat la seva adquisició com a MAGATZEM – LOCAL PROVISIONAL, per sortir del pas mentre no es disposi del local definitiu. Amb l’ajuda de l’Ajuntament de Valls, les casetes s’ubiquen al passeig President Tarradellas, al costat de l’skatepark. El 31 de maig de 2014  té lloc la inauguració del magatzem provisional.

Els usos de les casetes independents corresponen a magatzem (amb els ferros de les estructures del cinema, caga tió, etc…) i una per atendre i permetre als socis realitzar alguna activitat adequada a l’espai.

Assemblea General 2014 - Adquisició de casetes
Web 2014

Al juliol de 2014, coincidint amb la Festa Major, es fa una remodelació de la presència a Internet de l’Associació, unificant tota la informació a una web principal www.avelfornas.org amb ramals a les xarxes socials, tal com marquen els canons de comunicació a Internet del moment.

La web està dissenyada i muntada pels socis Emili Hernández i Josep Maria Solanes. Les fotografies del barri són originals del Josep Maria que en cedeix el seu ús a l’Associació pel que consideri.