Cuques

Escarabat americà
(Periplaneta americana)

 • Longitud de l’adult: 28-50 mm
 • Desenvolupament: – A 30 ºC 120 dies, en condicions desfavorables fins 4 anys. 8 mudes (7-10).
 • Temps de vida de l’adult: 14 – 15 mesos.
 • Ooteca :
  • Mida : 8×5 mm
  • La deposita un día després de formar-la.
  • Número de ootecas : 30 ( 10 – 84 ).
  • Número d’ous per ooteca : 15 ( 6 – 28 ).
  • Temps d’incubació de la ooteca : 50 – 55 deas.
 • Temperatura óptima : 33 °C, hábitat calent i humit.
 • Poseeix capacitat de trepar i es desplaça amb facilitat per el clavagueram.
 • S’alimenta d’aliments descompostos, volen poc, planejen.
 • Els adults viuen de dos a tres mesos sense aliment i un mes sense aigua ni aliment.
 • Ocasionalment i degut a condicions d’humitat i temperatura poden sortir a l’exterior. Aquesta espècie pot penetrar a les instal·lacions afectades via xarxa de clavegueram, escletxes, baixants, forats sense segellar, i/o deficiències estructurals apreciables a tot l’edifici, que fan certament molt difícil assolir una solució definitiva a curt termini.

Escarabat negre
(Blatta orientalis)

Nom llatí: Blatta orientalis

Ordre: Dictioptera. Família: Blattidae

Mida en mm: 32 mm femelles 25 mm mascles

Reconeixement:

La panerola negra o oriental és de color fosc, marronós gairebé negre o amb tonalitats vermelloses (especialment les nimfes). Com la resta de les paneroles, tenen el cos deprimit, i aplanat. La llargada del cos dels adults oscil·la entre 20 i 35 mm. Els mascles tenen les ales curtes que cobreixen únicament el 75% de l’abdomen, deixant al descobert entre 3 i 5 segments abdominals. Les femelles tenen les ales encara més reduïdes.

Degut principalment al seu color fosc, és difícil confondre-les amb altres paneroles.

Detecció i seguiment:

Aquesta panerola es pot trobar a l’exterior de les edificacions on passa gran part del seu temps, principalment al clavegueram. A la nit poden migrar a l’interior dels edificis en busca d’aliment a través de les portes i finestres mal ajustades, conductes d’aireig, i especialment pels desguassos i altres connexions amb el clavegueram. A l’interior de les edificacions es poden detectar per les zones baixes, soterranis, a prop de canonades i desguassos. No poden volar, tenen uns moviments més lents que les altres paneroles i poca capacitat d’enfilar-se, per això solen detectar-se als primers pisos, malgrat de vegades es poden trobar en pisos superiors, especialment al voltant de les canonades, per on elles es dispersen.

RECOMANACIONS ALS PARTICULARS CONTRA ELS ESCARABATS

Les recomanacions generals van encaminades a ajudar a reduir i controlar l’afectació de la plaga en els domicilis particulars i s’orienten sobre dues línies:

– Aïllar al màxim l’habitatge de l’exterior, impedint que entrin insectes des de l’exterior, principalment de la xarxa de clavegueram.

– Impedir, controlar i restituir aquelles situacions de plaga d’escarabats a l’interior de l’habitatge procedents del propi habitatge, és a dir, quan el niu és ja a l’interior.

Per tant, fem un llista de les recomanacions concretes a realitzar:

1. Segellar les escletxes, forats i imperfeccions en desguassos de l’habitatge i en general en tota la xarxa d’evacuació d’aigües.

2. En la línia del punt anterior, cal fer estanca l’escomesa de la casa cap a la xarxa i així evitar un punt d’entrada directa d’escarabats.

3. Habilitar l’accés als registres i embornals interns de l’habitatge, per tal de poder comprovar en tot moment la presència d’escarabats a l’interior i així prendre les mesures preventives o correctores idònies.

4. Facilitar l’accés al forjat sanitari de l’habitatge per tal de comprovar la presència d’escarabats a l’interior i així prendre les mesures preventives o correctores idònies.

5. Accedir al fals sostre de la vivenda per tal de localitzar els baixants i comprovar la presència d’escarabats als voltants i així prendre les mesures preventives o correctores idònies.

6. En cas que el fals sostre no sigui practicable, habilitar un registre per on passen els baixants per tal de poder comprovar en tot moment la presència d’escarabats a l’interior i així prendre les mesures preventives o correctores idònies.

7. Accedir al caixó de les persianes per tal de comprovar la presència d’escarabats a l’interior i així prendre les mesures preventives o correctores idònies.

8. Col·locar bandes adhesives als baixos de la porta d’entrada de la vivenda, pàrquing, traster, per tal d’evitar l’entrada d’escarabats de l’exterior.

PRODUCTES RECOMANATS ALS PARTICULARS CONTRA ELS ESCARABATS

Tot seguit es fa una llista no exhaustiva dels productes recomanats per a ús particular per tal que els veïns puguin realitzar els seus propis controls amb menor cost.

1. BLATTANEX “Aerosol Insectos Rastreros” BAYER

2. BLATTANEX “Ultra Gel” BAYER

3. BAYTHION “D Bitrex” BAYER

4. SOLFAC AUTOMATIC FORTE BAYER

5. TRAMPES DE MONITOREIG (atraient en base feromones)

6. TRAMPES DE MONITOREIG (atraient en base alimentícia)

7. K-OTHRINE PP 0,5 (pols insecticida)

Tanmateix, SAHICASA pot proporcionar un preu recomanat d’aquests productes en cas de que siguin adquirits pels veïns en quantitats significatives així com realitzar una formació bàsica del seu ús que inclourà la forma d’aplicació, llocs d’aplicació i seguretat de manipulació.

En qualsevol cas, SAHICASA també està a la disposició d’aquells veïns que vulguin contractar els seus serveis tal i com fa actualment alguns d’ells.