Morrut

Carta Ajuntament de Valls sobre el Morrut


L’any 2010 es va detectar per primer cop a Valls la plaga del Morrut de la Palmera, motiu pel qual el municipi va ser declarat per la Generalitat com a afectat. Aquesta plaga afecta principalment les palmeres canàries, i en molta menor proporció altres espècies de palmeres (datilera, excelsa i washingtònia).

Els atacs inicials d’aquests insectes són difícils de detectar. Es poden intuir quan es detecten els primers símptomes: anomalies en l’estructura de la copa de la palmera, com asimetries, irregularitats i clarianes entre les fulles. Quan la plaga avança, es veuen les fulles de l’ull abatudes i fins i tot la copa totalment aplanada. La detecció precoç és bàsica per eradicar la plaga.

Com a conseqüència, els propietaris de les palmeres afectades han d’aplicar obligatòriament tractaments per intentar recuperar l’exemplar, i en cas que no sigui recuperable, talar-la i destruir-ne les restes de forma adient.

A més, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de la plaga, els propietaris de palmeres canàries situades en zones afectades per la plaga, com és el cas, han d’aplicar-hi tractament preventius amb caràcter obligatori tot i que no estiguin afectades.

Tots els tractaments han de ser realitzats per empreses inscrites al ROESP (Registre Oficial d’Establiments de Serveis Plaguicides de la Generalitat), han de seguir uns protocols específics i utilitzar uns productes determinats.

Els residus de les palmeres afectades per la plaga no es poden abandonar al camp ni als contenidors, sinó que s’han de gestionar a través d’una empresa especialitzada. De no fer-ho així, s’està contribuint a la dispersió de la plaga per tot el municipi.

Prevenció i lluita contra el morrut de les palmeres 2011


El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) és un coleòpter barrinador de la família dels curculiònids. Originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia, s’ha propagat per tots els països del litoral mediterrani on ha provocat la mort de milers de palmeres.

Palmeres sensibles

La normativa europea considera 25 les espècies de palmeres sensibles a la plaga. A Catalunya ha afectat les següents espècies:

Phoenix canariensis 99.69%
Phoenix dactylifera 0.23%
Trachycarpus fortunei 0.04%
Washingtonia robusta 0.04%

Biologia


L’adult mesura de 2 a 4,5 cm, és de color vermellós i està dotat d’un morro allargat característic. Els èlitres, són del mateix color i presenten línies estriades de color negre. Es desplacen volant o trepant per la palmera.

Els ous són ovalats, de color blanquinós i brillants. Les femelles posen de 300 a 400 ous, al teixit tendre de la corona i a les ferides del tronc. La femella escull les fulles de l’ull i diposita els ous a la part més tendra.

Les larves es desenvolupen dins de la palmera, i poden superar els 5 centímetres en l’últim estadi. Són de color groguenc, i la càpsula encefàlica marró fosc brillant. És àpoda i compta amb fortes mandíbules.

La pupa està protegida d’un capoll cilíndric de 4 a 6 cm, teixit per la larva amb la fibra de la palmera.

El cicle complet, d’ou a adult, té una durada de 3 a 4 mesos. Viuen diverses generacions dintre de la mateixa palmera on conviuen de forma gregària tots els estadis de l’insecte. Els adults, quan surten per colonitzar noves palmeres, són atrets, preferentment, per les que tenen ferides accidentals o degudes a la poda.

Símptomes


És molt difícil detectar els atacs inicials. Cal observar atentament la copa de les palmeres i detectar si es produeix qualsevol anomalia en la seva estructura. Si teniu dubtes poseu-vos en contacte amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM).

Palmeres amb símptomes d’atac

Desestructuració de la copa. Asimetries, irregularitats i clarianes.

Desestructuració de la copa. Asimetries, irregularitats i clarianes.

Fulles de l’ull abatudes. En principi aïllades, no perden la coloració natural, però amb el pas del temps s’assequen.

Aplanament de la copa, però mantenint part de la fulla verda. És fàcil arrencar les fulles abatudes.

Morrut - Efectes fulles

Les fulles abatudes, cauen amb facilitat. A la base trobem galeries amb la plaga

Legislació


Per tal de fer front a aquesta greu plaga, la Generalitat i la Unió Europea, han publicat una sèrie de disposicions en les quals s’estableixen les actuacions per controlar la plaga.

Les vigents actualment són les següents:

 • Ordre ARP/343/2006 i posteriors modificacions.
 • Decisió 2007/365/CE i posteriors modificacions.

Detecció precoç


És bàsica la detecció de palmeres afectades amb atacs inicials, per la qual cosa cal vigilar de forma periòdica les palmeres sensibles.

Mesures culturals preventives


Les ferides afavoreixen l’atracció de l’insecte. La poda i altres activitats que puguin provocar ferides es realitzaran de desembre a febrer. Si per raons justificades es fan fora d’aquestes dades, aniran seguides d’un tractament fitosanitari adequat.

Tractaments fitosanitaris preventius


Tenen una efectivitat limitada. Han de ser efectuats per empreses o entitats inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.

Tipus de tractaments:

 • Polvorització gruixuda o a raig a la copa: les aplicacions es dirigiran a la corona de fulles de la palmera. És fonamental dipositar el producte a la part interna de la base de les fulles, i molt especialment a l’ull.
  • Moment: Entre inici de primavera i final de tardor.
  • Periodicitat: Un mínim de tres tractaments/any.
  • Productes: cal utilitzar els productes insecticides (imidacloprid, clorpirifòs,…) així com els organismes de control biològic (nematodes…) autoritzats.
 • Endoteràpia (injecció d’insecticides al tronc): Les empreses que executin aquesta tècnica cal que ho comuniquin al Servei de Sanitat Vegetal del DAAM.
  • Productes: imidacloprid, abamectina, tiametoxan…

Actuacions en palmeres afectades


 1. Sanejar les palmeres recuperables
  1. Les palmeres afectades que vulgueu intentar salvar, cal que siguin immediatament sanejades mitjançant dendrocirurgia. Aquesta tècnica consisteix en eliminar les parts afectades fins arribar a les parts sanes.
  2. Un cop sanejades, cal fer immediatament un tractament fitosanitari.
  3. Periòdicament cal realitzar tractaments preventius amb una periodicitat bimensual.

   

 2. Les palmeres que no es vulgui o no es puguin salvar han de ser eliminades i destruïdes el més aviat possible.
 3. Cal eliminar i destruir ràpidament les restes afectades de les palmeres mitjançant la trituració amb màquines especialitzades.
 4. Les restes s’han de dipositar en els punts oficialment establerts, els quals els podeu consultar a l’ajuntament o al web del DAAM.

Més informació a:
Ajuntament de Valls: 977 60 10 50 – Opció 2 (Medi Ambient)

Servei de Sanitat Vegetal del DAAM: 977 25 04 21
htpp://www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal/