Mosquit tigre

Pupa del mosquit tigre

El mosquit tigre (aedes albopictus) és originari del Sud-est asiàtic. L’estiu de 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya.

L’any 2010, com no, arriba a les nostres contrades per quedar-s’hi.

Com és?   On viu?

El mosquit adult fa entre 2 i 10 mm. Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap i al cos. Els ous i les larves viuen en petites masses d’aigua estancada, en àrees exteriors, properes a la presència humana.

No els agrada posar els ous en aigües en moviment ni en masses d’aigua grans.

Mosquit tigre
Mosquit tigre

Què fa?

És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. Volen només fins a uns 400 metres del lloc de cria.

Les femelles produeixen molèsties a causa del nombre tan elevat de picades que fan.

Aquest mosquit té la capacitat d’actuar com a vector d’algunes malalties, com les produïdes pels virus de Chikungunya i del dengue.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit

El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.

L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga.

Larva mosquit tigre

Per això cal

evitar les acumulacions d’aigua a casa!

Mosquit tigre - buidar testos

Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc…

Mosquit tigre - buidar safareigs

Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites.

Mosquit tigre - evitar acumulacions

Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

Mosquit tigre - forats a terra

Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.

Mosquit tigre - joguines

Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.

Com evitar les picades

Mosquit tigre - evitar l'entrada

Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres que n’impedeixin el pas per finestres, portes i altres obertures.

Mosquit tigre - evitar picades

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga i pantalons llargs, (millor si són de color clar), així com mitjons.

Com curar les picades

Mosquit tigre - rentar i desinfectar

Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

El tractament és simptomàtic; en cas que persisteixin les molèsties consulteu el vostre metge.

Si opteu per utilitzar un repel·lent cal

Mosquit tigre - repel·lent
 • Fer-lo servir només a l’exterior i durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.
 • No aplicar-lo en nens menors de 2 anys. En nens més grans s’evitarà sempre que es pugui, i mai no es posarà a les mans dels infants, ja que se les poden portar a la boca o als ulls.
 • No és aconsellable aplicar-lo a la roba.
 • Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar bé la pell amb aigua i sabó.
 • Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, renteu-vos bé la zona amb aigua i sabó i consulteu el vostre metge.

Repel·lents d’insectes

Descripció dels diferents repel·lents d’insectes disponibles i recomanacions d’ús.

Autor: Joan Carlos Juárez Giménez – CIM Servei de Farmàcia – Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Per què piquen els insectes?

Normalment són les femelles de diverses espècies d’insectes les que piquen, ja que necessiten la sang per poder dur a terme el seu cicle reproductiu. Les reaccions que provoquen a la pell són el resultat d’una resposta defensiva del nostre sistema immunològic contra la saliva o el verí dels insectes, i es pot formar una pàpula dolorosa i molesta amb picor.

Quins insectes són els que piquen més freqüentment?

Al nostre entorn viuen i s’hi reprodueixen un nombre important d’espècies de mosquits i altres insectes i artròpodes, com ara la mosca negra, les puces, els polls i les paparres, entre d’altres, que poden picar especialment durant les èpoques més caloroses. Amb l’arribada del mosquit tigre, hi ha més necessitat d’utilitzar repel·lents per les molèsties que causen les seves picades. No obstant això, el mosquit comú o Culex continua sent el gènere de mosquit que pica més freqüentment. Uns altres gèneres de mosquits que cal tenir en compte són els del gènere Aedes, al qual pertany el mosquit tigre, i l’Anopheles, que és el responsable de la transmissió del paludisme o malària. Sempre que es comercialitza un nou repel.lent o se’n fa una nova presentació, cal saber sobre quins gèneres de mosquits ofereix protecció i quines són les concentracions més eficaces.

Quins efectes poden causar les picades?

La majoria d’insectes i aràcnids produeixen molèsties locals a causa de les seves picades: picor, dolor i reaccions al.lèrgiques. El mosquits, a les zones tropicals, poden transmetre malalties infeccioses, algunes de greus com ara el paludisme. Cal saber que al nostre entorn algunes paparres també poden transmetre infeccions.

Què es un repel·lent d’insectes?

Els repel·lents d’insectes són compostos químics, naturals o sintètics, que aplicats sobre la pell, impedeixen que els insectes s’hi fixin i n’eviten la picada. Així, doncs, el repel.lent ideal hauria de:

 • Tenir una certa capacitat d’evaporació, que permetés una eficàcia de més de 8 hores sense necessitat de repetir-ne l’aplicació.
 • Ser efectiu per a diferents espècies d’insectes.
 • No ser irritant per a la pell i les mucoses.
 • Ser resistent a l’aigua, però no gaire oliós.
 • Ser resistent a l’abrasió.
 • No tenir olor.

Cap repel.lent disponible al nostre entorn té totes aquestes propietats. Malgrat això, hi ha diferents productes que, com es pot comprovar més endavant, poden presentar algunes d’aquestes característiques.

Quins tipus de repel·lents hi ha disponibles al nostre entorn?

Segons diferents organismes internacionals, els repel·lents d’insectes es poden classificar en dues categories:

Primera categoria. Repel·lents sintètics convencionals

a) DEET: és el repel.lent més estudiat i utilitzat. És eficaç per a la majoria d’espècies d’insectes i aràcnids. Les concentracions utilitzades van des del 5% fins al 40%, però se n’han estudiat també concentracions superiors al 90%. El DEET s’ha preparat en formulacions múltiples: solucions, locions, cremes, gels, aerosols i esprais, i tovalloletes impregnades. Cal ressaltar que la protecció que ofereix és proporcional a la dosi; així doncs, concentracions elevades proporcionen una durada d’acció més llarga. Ara bé, les concentracions superiors al 50% ja no milloren el temps de protecció. Per a mosquits que transmeten infeccions o per al mosquit tigre (Aedes i Anopheles), són útils concentracions superiors al 20%. Aquest preparat es tolera bé i té una àmplia experiència d’utilització a la població mundial. Tot i això, alguns pacients han presentat irritació, urticària i erupcions. Els efectes adversos sempre es presenten quan s’utilitzen concentracions elevades d’aquest compost (superiors al 50%) i quan s’utilitza durant un temps perllongat. Pot produir insomni i canvis d’estat d’ànim. Hi ha dades que mostren que en infants grans (vegeu el punt 9) i en dones embarassades en el segon o tercer trimestre, es pot utilitzar amb seguretat. Com a contrapunt, aquest compost té propietats dissolvents dels plàstics i teixits sintètics, i pot disminuir l’eficàcia de les cremes protectores solars. Si s’utilitzen filtres solars, s’ha d’utilitzar el repel.lent uns 30 o 60 minuts després d’haver-los aplicat.

Preparats comercials amb DEET al nostre entorn :

 • ELINWAS LOCIÓN – REPELENTE (100 ml) (15% DEET)
 • RELEC EXTRA FUERTE – REPELENTE (50 ml) (40% DEET)
 • GOIBI ANTIMOSQUITOS LOCIÓN – REPELENTE (100 ml) (18% DEET) CUSITRIN
 • ANTIMOSQUITOS – REPELENTE (125 ml) (20% DEET) MOSQUITOMILK – REPELENTE (roll-on, 50 ml) (26% DEET)
 • GOIBI ANTIMOSQUITOS LOCIÓN – REPELENTE (esprai, 100 ml) (18fiET)
 • BLITZ – REPELENTE (2 polseres) (18% DEET)
 • ULTRATHON 3M – REPELENTE SPRAY 25 DEET (125 ml) (25% DEET)
 • GOIBI XTREME ANTIMOSQUITOS TROPICAL LOCIÓN – REPELENTE (75 ml) (45% DEET)
 • GOIBI XTREME ANTIMOSQUITOS TROPICAL TOALLITAS – REPELENTE (16 tovalloletes) (45% DEET)

b) Icaridin: aquest principi actiu és un dels més coneguts i utilitzats al nostre entorn com a repel.lent (Autan®). És un derivat del pebre, utilitzat en concentracions que oscil.len entre el 10 i el 20%, que presenta activitat davant les paparres, els mosquits i les mosques. Té una toxicitat molt baixa, no és greixós i l’olor no és desagradable. No danya els plàstics ni els teixits.

Preparats comercials amb icaridin al nostre entorn:

 • AUTAN ACTIVO BARRA REPELENTE (50 ml) (20% ICARIDIN)
 • AUTAN ACTIVO SPRAY REPELENTE (100 ml) (19% ICARIDIN)
 • AUTAN FAMILY CARE CREMA REPELENTE (100 ml) (10% ICARIDIN) AUTAN FAMILY CARE GEL REPELENTE (100 ml) (10% ICARIDIN) AUTAN PROTECTION PLUS VAPORIZADOR REPELENTE (100 ml) (20% ICARIDIN)
 • AUTAN PROTECTION PLUS VAPORIZADOR REPELENTE (150 ml) (20% ICARIDIN)

Segona categoria. Repel·lents biopesticides

a) Olis essencials

Citronel·la: és un oli essencial d’origen vegetal que es troba en molts repel·lents d’insectes basats en herbes naturals. L’oli de Citronel·la fa olor de llimona i s’extreu de les plantes Cymbopogon nardus i Cymbopogon winterianus. Es desconeix amb exactitud el mecanisme pel qual es produeix l’activitat repel.lent. En general, els repel·lents a base de Citronel·la proporcionen considerablement menys temps de protecció que els repel·lents amb DEET; per tant, requereixen aplicacions més freqüents per mantenir-ne l’eficàcia. Així doncs, a l’etiquetatge dels preparats, s’hi indica la necessitat d’aplicacions repetides en intervals d’una hora. L’oli de Citronel·la és poc tòxic i la seva aplicació tòpica no sol provocar reaccions adverses. Cal destacar que en el seu espectre no inclou les paparres. Al nostre entorn, la Citronel·la normalment es comercialitza associada a altres repel·lents més eficaços.

Preparats comercials amb citronel·la al nostre entorn:

 • KIFE P LOCION – ANTIPARASITARIO (100 ml)
 • BLITZ – REPELENTE (2 polseres)
 • KIFE+ CHAMPÚ – ANTIPARASITARIO (100 ml) KIFE+ LOCIÓN – ANTIPARASITARIO (100 ml)

Citriodiol: s’obté d’un tipus d’eucaliptus (Eucaliptus citriodora), que genera un compost químic amb capacitat repel.lent. Hi ha estudis que mostren que preparats amb al 20% de citriodiol podrien ser equivalents en eficàcia i durada de l’acció als preparats de DEET al 20%. Aquest compost presenta un bon efecte com a repel.lent de les picades de molts insectes i aràcnids: mosquits, mosques, polls, puces i paparres. Té un una olor agradable, no presenta efectes adversos importants, però pot produir irritació ocular.

Preparats comercials amb citriodiol al nostre entorn:

 • MOSI- GUARD NATURAL AEROSOL REPELENTE (150 ml) (40% citridiol)
 • MOSI- GUARD NATURAL BARRA REPELENTE (50 ml) (53,3% citriodiol)
 • MOSI- GUARD NATURAL CREMA REPELENTE (100 g) (30% citriodiol)
 • MOSI- GUARD NATURAL SPRAY REPELENTE (150 ml) (55% citriodiol)

b) Piretrina

La piretrina o permetrina és un compost originari de la planta Chrysanthemum cinerariifolium. Principalment, és un insecticida de contacte, que genera una potent acció repel.lent d’insectes i, fins i tot, és utilitzat com a component de diferents netejadors domèstics. Pel seu cost i per l’interès de reservar-lo per al tractament dels polls, s’aconsella reservar-ne l’ús al tractament superficial de mosquiteres, roba i superfícies. La permetrina és un tòxic per al sistema nerviós dels insectes que els comporta la mort quan hi entren en contacte. És eficaç contra mosquits, mosques, paparres, puces, polls i nigües. Cal destacar que, pel que fa a les paparres, és més eficaç que el DEET. La permetrina té una toxicitat molt baixa, ja que és poc absorbida per la pell i s’elimina ràpidament. Tot i ser molt poc freqüent, pot produir inflamació, envermelliment i erupcions de la pell. Si accidentalment s’aplica a la pell, cal rentar-se amb aigua i sabó. A part d’aquestes reaccions a la pell, no s’han comunicat efectes adversos greus. La permetrina es pot combinar amb un altre compost, el butòxid de piperonil, que genera un efecte insecticida sinergètic.

Formulada com esprai, la permetrina no taca, és gairebé inodora i resistent a la degradació per la calor o el sol, i conserva la seva potència durant almenys dues setmanes. Si s’aplica a la roba (cal aplicar-la a l’exterior i deixar-la assecar almenys dues h abans d’utilitzar-la) és eficaç fins i tot després de diverses rentades (fins a vint). Cal destacar que es comercialitza roba amb permetrina, que, en combinació amb un repel.lent a base de DEET a la pell, crea una barrera formidable contra els insectes que piquen i és capaç d’eliminar gairebé totes les picades de mosquits.

Preparats comercials amb piretrina al nostre entorn:

 • GOIBI PLUS ESPUMA ANTIPARASITARIO (150 ml)
 • HALLEY LOCIÓN INFANTIL REPELENTE (100 ml)
 • HALLEY LOCIÓN TOALLITAS REPELENTE (10 tovalloletes)
 • HALLEY LOCIÓN TOALLITAS REPELENTE (8 ml)
 • HALLEY REPELENTE (100 ml)
 • HALLEY REPELENTE (150 ml)
 • HALLEY REPELENTE (250 ml)
 • MILICE ESPUMA ANTIPARASITARIO (150 ml)

c) IR3535

L’IR3535, que té una estructura química similar a l’aminoàcid alanina, és actiu contra els mosquits, les paparres i les mosques que piquen. Hi ha estudis que mostren una protecció de 70 a 90 minuts contra espècies d’Aedes (a la qual pertany el mosquit tigre) i d’entre 3 hores i mitja a 6 hores i mitja contra espècies del gènere Culex (a la qual pertany el mosquit comú). La protecció contra les paparres s’ha establert que dura entre 30 minuts i 4 hores en una concentració del 7,5%. La toxicitat d’aquest repel.lent és mínima i bàsicament s’han notificat reaccions cutànies lleus. Cal destacar que és un irritant ocular.

Preparats comercials amb IR3535 al nostre entorn:

 • CUSITRIN ANTIMOSQUITOS INFANTIL REPELENTE (125 ml)
 • GOIBI ANTIMOSQUITOS INFANTIL REPELENTE (loció-esprai 100 ml) ISDIN ESPECIAL USO POST-SOLAR REPELENTE (200 ml)
 • KITA-BITE IOOX REPELENTE (tovalloletes, 12 u.)
 • KITA-BITE REPELENTE (esprai, 75 ml)
 • KITA-BITE STICK REPELENTE MOSCAS MOSQUITOS Y GARRAPATAS (40 ml)
 • MITODERMO ANTIMOSQUITOS INFANTIL REPELENTE (100 ml) MOSQUISPRAY REPELENTE (60 ml) MOSQUISTICK REPELENTE (roll-on, 60 ml)
 • NOSAKIT LOCIÓN REPELENTE (75 ml)
 • NUTRAISDIN ANTIMOSQUITOS LOCIÓN REPELENTE (100 ml) NUTRAISDIN ANTIMOSQUITOS LOCIÓN REPELENTE (200 ml) OPTIMUS (75 ml)
 • PARA REPELENTE VAPORIZADOR ANTIPARASITARIO (100 ml)
 • RELEC BÁLSAMO INFANTIL REPELENTE (50 ml)
 • RELEC VAPORIZADOR REPELENTE (50 ml)
 • REPELENTE DE INSECTOS ORRAVAN (125 ml)
 • REPELENTE-1 (100 ml) REPELICE SOLUCIÓN SPRAY (125 ml) (20% IR3535)

He de fer un viatge a una zona en què hi ha mosquits que transmeten malalties. Quin repel.lent és el més adequat?

La informació sobre les espècies de mosquits que habiten en les diferents zones del món la pot proporcionar el vostre centre de referència per a la vacunació i prevenció de malalties tropicals.

Tanmateix, és important saber que el DEET en concentracions més elevades (per sobre del 20%) és un dels repel·lents més eficaços davant els mosquits i insectes en general més perillosos.

L’icaridin i l’IR3535 podrien ser alternatives vàlides en concentracions sempre per sobre del 20%, però tenen menys capacitat de durada i necessiten més aplicacions.

Per al mosquit tigre, quin repel·lent es pot utilitzar?

El DEET i l’icaridin a concentracions iguals o superiors al 20% són els repel·lents més adequats per evitar les picades d’aquest mosquit. L’IR3535 i el citriodiol a concentracions elevades en podrien ser bones alternatives, però tenint en compte que poden necessitar més aplicacions per obtenir la mateixa resposta.

Són tòxics aquests productes?

A la descripció dels diferents repel·lents (vegeu el punt 5), s’hi indiquen els efectes adversos. De forma global, es pot dir que tots són bastants segurs si s’utilitzen conforme a les seves recomanacions i durant períodes de temps curts. Naturalment, els preparats més concentrats poden presentar més toxicitat, per això és convenient utilitzar el repel.lent més adequat per a cada situació i deixar els més potents per a situacions realment necessàries (viatges a països exòtics, àrees amb prevalença del mosquit tigre, persones molt sensibles a les picades, etc.). A la taula que s’adjunta, es mostren de forma resumida les característiques generals i la toxicitat dels diferents compostos utilitzats com a repel·lents d’insectes.

Es poden utilitzar en infants?

Es poden utilitzar en infants, però sense abusar-ne. Pel que fa a la freqüència d’aplicació diària, es recomana que en infants petits (fins als 12 anys) no s’administrin més d’una o dues aplicacions al dia i, en infants d’edat superior, fins a tres aplicacions diàries. Cal considerar que estaria contraindicat utilitzar-los en infants més petits de 2 anys, així que s’haurien d’usar mesures protectores en la roba i les mosquiteres. Sobre qualsevol dubte, sempre podeu consultar el vostre pediatre. També és convenient que, si feu viatges a països exòtics, seguiu les recomanacions del vostre centre de referència de vacunació i prevenció de malalties tropicals.

Poden les vitamines i alguns dispositius elèctrics actuar com a repel·lents i ser una alternativa als repel·lents químics?

Tradicionalment es comenta que las vitamines del grup B s’eliminen per la suor i que poden actuar com a repel·lents. També hi ha la possibilitat d’utilitzar dispositius electrònics que emeten sons per repel.lir els mosquits. En aquest moment, no es disposa d’estudis científics que permetin considerar aquestes mesures com a alternatives serioses als repel·lents anteriorment esmentats.

Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar el repel.lent?

 • Les organitzacions sanitàries han establert unes recomanacions generals:
 • Utilitzar el repel.lent sempre a l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.
 • No aplicar-los en infants menors de 2 anys. En infants més grans, cal evitar-ne l’aplicació sempre que es pugui, i mai no s’han d’aplicar a les mans, ja que els infants se les posen a la boca i als ulls.
 • No és aconsellable aplicar-los a la roba.
 • Quan ja no sigui necessari el repel.lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
 • Si es presenta algun tipus de reacció a la pell, cal rentar la zona amb aigua i sabó i consultar un professional mèdic.

 

Per a més informació

Per telèfon i Internet a:

012 Gencat.cat

061 CatSalut Respon

canalsalut.gencat.cat