Assemblea General 2011

Convidem a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària 2011 de l’Associació de Veïns del Fornàs, que tindrà lloc a la Sala d’Actes de Casa Caritat, el divendres 25 de març, a les 8 del vespre.

Esperem la màxima presència de tots els socis per tractar dels temes que més preocupen i interessen a tots plegats.

Els punts a tractar seràn els seguents:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

– Informe de les vocalies i comissions.

– Comunicació de Presidència.

– Renovació de Junta.

– Torn obert de paraules.

Llegeix la Circular Assemblea Març 2011