Convocatòria Assemblea Ordinària Anual

Benvolguts veïns i veïnes del Fornàs,

D’acord amb el que estableix el reglament dels estatuts de l’Associació de Veïns del Fornàs, tots els socis sou convocats a l’Assemblea Ordinària Anual que aquesta Associació durà a terme el proper dijous 22 de març a la sala de reunions de l’Hotel Class a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà:

PRIMER: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
SEGON: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
TERCER: Informe de les vocalies i comissions.
QUART: Comunicació de Presidència.
CINQUÈ: Presentació de la pàgina web i de l’enquesta de satisfacció.
SISÈ: Renovació de Junta.
SETÈ: Torn obert de paraules.

En acabar la reunió podrem continuar xerrant distesament sobre temes del barri, tot prenent un aperitiu que ens servirà l’hotel dins la mateixa sala.

Podeu descarregar des d’aquí la Circular Convocatòria Assemblea Ordinària Anual.

Preguem l’assistència de tots vosaltres. Us hi esperem!