Instal·lació d’una antena de telefonia al Fornàs

Des de l’Ajuntament ens han enviat  un comunicat, que hem signat com a rebut a l’associació de veïns en data 3 de juliol, en el que es donen 10 dies d’informació veïnal, per tal que aquells veïns que es considerin afectats per l’esmentada activitat puguin efectuar observacions i alegacions, si ho consideren oportú, a l’expedient que poden examinar a les oficines municipals del carrer Paborde, 6, durant l’horari d’oficina (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

Activitat: en data 8 de juny de 2012, Telefónica Móviles España, SA  va sol·licitar llicència ambiental per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil, al passeig President Tarradellas, s/n (Hotel Class) d’aquest municipi. (podeu veure el comunicat de l’Ajuntament a la cartellera de l’associació )

Els serveis jurídics de l’Ajuntament ho han notificat, com la llei indica, als veïns colindants i als que es troben dins un radi de 50 metres. i com a deferència a la nostra associació i la del polígon.

Ens han informat que les alegacions cal fer-les individualment.

AAVV El Fornàs