Assemblea Ordinària Anual

Benvolguts veïns i veïnes,

D’acord amb el que estableix el reglament dels estatuts de l’Associació de Veïns del Fornàs, tots els socis sou convocats a l’Assemblea Ordinària Anual que es durà a terme el proper dimarts 24 de març a la sala de l’Hotel Class a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà:

PRIMER: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

SEGON: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

TERCER: Informe de les vocalies i presidència

– Medi Ambient (Cuques)

– Adequació del barri (incidències i actuacions)

– Local i Magatzem social

– Remodelació Carretera del Pla

– Parc infantil Plaça President Companys

– Balanç Festa Major 2014 i propostes 2015

QUART: Renovació de la Junta

CINQUÈ: Adequació de les quotes anuals.

SISÈ: Torn obert de paraules.

Us esperem a tots!

 

Circular 2015-1 Assamblea general